fbpx

Markkinointisuunnitelma on tuottavamman markkinoinnin työkalu

Markkinointisuunnitelma tekee yrityksesi markkinoinnista tuloksellisempaa. Se ohjaa markkinointia keskittymään niihin asioihin, jotka tuovat tuloksia: esimerkiksi liidejä myynnille ja asiakasvirtaa liikkeisiin. 

Markkinointisuunnitelma helpottaa jokapäiväisen markkinoinnin toteutusta ja sen avulla erilaiset viestit ja kanavat saadaan toimimaan tehokkaasti yhdessä. 

Tunnistatko yrityksesi markkinoinnissa seuraavat haasteet:

 • Markkinointi ei tuota tarpeeksi liidejä tai asiakasvirtaa
 • On epäselvää, mikä markkinoinnissa tuottaa ja mikä ei 
 • Markkinoinnin tekeminen on sekavaa ja irrallisia toimenpiteitä eikä sen suunnitteluun ole aikaa
 • Et ole varma, tehdäänkö digitaalista markkinointia tehokkaasti

Markkinointisuunnitelma lisää selkeyttä ja tehokkuutta

Kun yrityksellesi on tehty ammattimainen markkinointisuunnitelma:

 • Markkinointi keskittyy oikeisiin asioihin
 • Markkinoinnin tuloksia voidaan mitata
 • Markkinoinnin jokapäiväinen tekeminen on hallittua
WDS Dashboard

Markkinointisuunnitelman sisältö

Markkinointisuunnitelma kirjataan yhdeksi dokumentiksi, jota on helppo hyödyntää arjen työssä. Se koostuu viidestä osiosta:

 1. Markkinoinnin tavoitteet ja mittarit

  Selkeät tavoitteet varmistavat, että markkinointi keskittyy liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioihin. Mittarit näyttävät, kehittyykö tuloksellisuus ja missä voidaan parantaa.

  Esimerkki tavoitteesta: “Kasvattaa kuukausittaista liidimäärää 30 % eli 50 liidistä 65 liidiin kuukaudessa vuoden 2021 loppuun mennessä.”

  Esimerkkejä mittareista: sivuston liikenteen määrä ja yhteydenotot.

 2. Markkinoinnin kohderyhmät

  Kohderyhmien määrittely ja tunteminen auttaa valitsemaan oikeat kanavat ja muotoilemaan puhuttelevat markkinointiviestit.

  Esimerkki: Yrityksen ihanneasiakas on sisustustrendeistä kiinnostunut perheellinen nainen, joka asuu omistusasunnossa ja arvostaa estetiikan ohella käytännöllisyyttä. Hän etsii ideoita keittiöremontin suunnitteluun etenkin Instagramista ja blogeista ja asioi mielellään verkossa virka-ajan ulkopuolella.

 3. Kilpailijat ja erottautumistekijät

  Kun tunnistetaan, missä yritys on asiakkaiden mielestä kilpailijoitaan parempi, osataan vahvuuksia tuoda oikealla tavalla esiin markkinointiviesteissä.

  Esimerkki: iTapsa nosti nopeuden markkinointiviestintänsä kärjeksi: “Puhelimesi korjaus alle tunnissa – tai huolto puoleen hintaan”. Myös jotkut kilpailijat pystyivät tarjoamaan vastaavaa palvelua nopeasti, mutta hei eivät olleet keksineet viestiä siitä ja antaa rohkeaa lupausta.

 4. 4. Markkinoinnin vuosikello

  Markkinoinnin vuosikello näyttää, miten markkinoinnin toimenpiteet ajoittuvat vuoden varrelle ja mihin tapahtumiin tai sesonkeihin ne liittyvät. Vuosikello auttaa myös nivomaan erilaisia kampanjoita tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

  Esimerkki: Molarumin salaojaremonttien kysyntä painottuu sulan maan aikaan, vaikka remontteja voidaan tehdä ympäri vuoden. Markkinoinnin vuosikello auttaa suunnittelemaan markkinointiviestintää, joka puhuu kulloinkin oikeasta asiasta ja tasaa kysynnän vaihtelua.

 5. 5. Sisältöaihe x 20 kpl

  Jokaisella yrityksellä on aiheita, joista on tärkeää viestiä ajankohdasta riippumatta. Suunnittelemme 20 tällaista sisältöaihetta ja sisältöjen julkaisukanavat, jotta markkinoinnin tekeminen pääsee vauhdikkaasti liikkeelle.

  Esimerkki: Elega keittiöremontit tuottaa säännöllisesti blogisisältöä keittiön ostajia kiinnostavista asioista, kuten keittiötrendeistä ja keittiöremontin kustannuksista. Nämä aiheet tuovat liikennettä ja liidejä tasaisesti pitkin vuotta.

Miten markkinointisuunnitelma tehdään?

Markkinointisuunnitelma tehdään sopivan kevyesti: tavoitteena ei ole myllätä kaikkea uusiksi vaan tiivistää olemassa olevat ajatukset ja tavoitteet konkreettiseksi työvälineeksi.

Markkinointisuunnitelman teossa on kolme työvaihetta:

 1. Ennakkokysely

  Haluamme ymmärtää yrityksesi liiketoimintaa ja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Siksi saat meiltä niitä koskevan kyselyn, johon vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin tunti.

 2. Työpaja

  Yhteisessä työpajassamme keräämme mahdollisimman paljon tietoa markkinointisuunnitelmaa varten ja haastamme ajatteluanne. Työpajan kesto on 4 tuntia.

 3. Markkinointisuunnitelman esittely

  Esittelemme valmiin markkinointisuunnitelman ja annamme suositukset jatkoa varten. Keskusteluun varataan noin 1,5 tuntia.

Kenelle?

WDS on erikoistunut auttamaan erityisesti kuluttajamyyntiin keskittyneitä yrityksiä, jotka investoivat markkinointiin vähintään 5000 eur/kk ja haluavat saada nykyistä enemmän tuottoa rahalle.

Autamme tälläkin hetkellä kymmeniä yrityksiä tekemään systemaattista markkinointia mm. remontoinnin ja rakentamisen, keittiökalusteiden, autopalveluiden, terveyspalveluiden, vaatebrändien sekä huoltopalveluiden toimialoilla.

Autamme löytämään markkinoinnin keinot, joilla saadaan myynnille liidejä, ovipumppuun liikettä ja isomman osan markkinasta ostamaan yritykseltänne.

“Liidimäärät ovat kasvaneet sen jälkeen, kun olemme alkaneet WDS:n asiakkaaksi” – Konsta Peltokorpi, Toimitusjohtaja, Väriset

Markkinointisuunnitelman hinta

Markkinointisuunnitelman hinta on 4 450 eur + alv.

Varaa 45 min. kartoitus- ja esittelypalaveri

Kartoituspalaverissa käymme etänä läpi:

 • Markkinointinne nykytilan
 • Liiketoimintanne tavoitteet
 • Markkinointisuunitelmapalvelun esittelyn

Perttu Paukkeri
New Business, CEO
010 2319 580
etunimi.sukunimi@wds.fi