fbpx

Markkinointisuunnitelma, myyntiä tuottavat verkkosivut ja ilmeen päivitys tukemaan oululaisen perheyrityksen kasvutarinaa.

Lähtötila

Invera Oy on kolmen oululaisen veljeksen perustama, Oulun alueella toimiva yritys joka rakennuttaa aikaa kestäviä koteja ja parantaa asuinviihtyvyyttä erilaisten pihasaneerauksien kautta. Rakennuskohteista referenssejä löytyy niin rivitaloista, omakotitaloista kuin mökeistäkin.

WDS:n ja Inveran yhteistyön tavoitteena oli kiteytettää Inveran brändi, laatia yleinen  markkinointisuunnitelma brändimarkkinointiin, markkinointirekisterin keräämiseen sekä  kohdekohtaiseen markkinointiin, joka olisi  hyödynnettävissä aina asuntohankekohtaisesti. Verkkosivujen uudistamisen tavoitteena oli rakentaa markkinoinnillisesti tehokkaat, erityisesti asuntomarkkinoinnin tarpeisiin sopivat verkkosivut. 

Ratkaisut

Yhteistyö Invera Oy:n kanssa alkoi kahdella työpajalla: markkinointistartilla sekä brändisprintillä. Jälkimmäisessä tarkastettiin myös sen hetkistä brändin visuaalista ilmettä. Markkinointistartti piti sisällään muun muassa asiakaspolkuworkshopit niin kuluttajien kuin B2B-asiakkaidenkin näkökulmasta. Asiakaspolkuworkshoppia hyödynnettiin tulevien verkkosivujen suunnittelussa. 

Verkkosivuprojekti aloitettiin yhteisellä konseptisuunnitelman laadinnalla. Tämä piti sisällään  sivuston käyttäjäpolut, sivustojen toiminnallisuudet ja sisältötarpeiden määrittelyn (kuvat ja tekstit).

Lopputulokset

 Markkinointistartin tuloksena WDS suunnitteli selkeät markkinoinnin suuntaviivat tavoitteineen yhtiin kansiin. Brändin visuaalinen ilme päivitettiin kevyesti siten, että yrityksen logo pysyi entisellään ja värimaailma tunnistettavana. Visuaalinen ilme jalkautettiin muun muassa uusille verkkosivuille, työmaakyltteihin, myyntiesitteisiin ja autoihin.

Tuotettu markkinointisuunnitelma kasvutavoitteita varten piti sisällään muun muun muassa

  • Tärkeimpien kohderyhmien tunnistaminen
  • Inveralle sopivien markkinointikanavien määrittely
  • Asunnon ostajan polun tunnistaminen ensimmäisestä kosketuksesta Inveraan aina asiakkaaksi asti ja markkinoinnin ydinviestintä asiakaspolun eri vaiheissa 
  • Kohdekohtainen markkinoinnin suunnitelma- ja  markkinoinnin checklistpohja, joka hyödynnettävissä asuntohankekohtaisesti

Verkkosivujen sisällöntuotanto suoritettiin WDS:n toimesta, aikaisemmin tehtyjä työpajojen antia käyttäen. Uudistetulle sivustolle rakennettiin varaussysteemi asuntojen varaamista varten. Lähes kaikki sivuston sisällöt ovat muokattavissa omatoimisesti sivustohallinnan kautta ja kaikki sivuston lomakkeet kytkettiin osaksi markkinoinnin automaatiojärjestelmää (Active Campaign), joka mahdollistaa älykkään sähköpostimarkkinoinnin. Valokuvatuotannossa yhdistettiin Invera Oy:n oman henkilökunnan valokuvausosaamista.  

Yhteistyö Inveran kanssa jatkuu muun muassa sisällöntuotannon konsultoinnissa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua yrityksenne markkinoinnin tehostamiseen? Etsitkö uutta toimistokumppania, jonka kanssa haetaan parempia tuloksia? Ota yhteyttä, vastaamme tuota pikaa.