Katso video

WDS Markkinointitiimi

Rakennamme yrityksellesi mitattavaa kasvua modernin markkinoinnin keinoin.

Suunnitelmallinen ja mitattava markkinointi on edellytys tuloksille

Miten tuottaa enemmän liidejä tai verkkomyyntiä? Miten rakentaa brändille tunnettuutta ja kasvattaa markkinaosuutta? Miten polkaista uusi liiketoiminta tai brändi markkinoille? Ilman toteutuskelpoista suunnitelmaa, kohderyhmäymmärrystä ja mittaristoa tulosten tekeminen on haastavaa ja markkinoinnin kehittäminen mahdotonta. Kasvua ei synny, mutta aikaa ja rahaa palaa. Autamme rakentamaan markkinoinnistanne jatkuvasti parempia tuloksia tuovan systeemin yhdellä sopimuksella. Ennustettava ja kasvua tuova markkinointi tuovat hymyn myynti- ja liiketoimintajohdon huulille.

Markkinoinnin ulkoistaminen kirittää parempiin tuloksiin ja tuo säästöjä

WDS Markkinointitiimille voit ulkoistaa yrityksesi markkinoinnin osittain tai kokonaan:

 1. Tuomme puuttuvat markkinoinnin osaamisalueet nykyiseen tiimiinne tai
 2. Otamme vetovastuun koko markkinoinnistanne ja raportoimme tuloksista myynti- tai  liiketoimintajohdolle

Markkinoinnin ulkoistaminen on nopein tapa lähteä rakentamaan kasvua markkinoinnilla: oman markkinointitiimin kasvattamisen tai nollista rakentamisen sijaan, sitoutuneet tekijämme tuovat suoraan käyttöönne parhaat käytänteet ja mallit markkinoinnin eri osa-alueisiin.

“Laskimme, että yksi tai kaksi palkattua markkinoinnin tekijää ei riitä tekemään kaikkea, mitä tarvitsemme: koodausta, sisällöntuotantoa, mainontaa, sovelluksia, budjetointia, suunnittelua. Saimme WDS:stä hyvät suositukset, joten valinta oli helppo tehdä.”
“Miksi palkkaisin iTapsalle yhden markkinointityöntekijän, joka hoitaa koko paletin, kun tavallaan samaan rahaan tai jopa halvemmalla saa huomattavasti isomman tiimin alan ammattilaisia.”
“Yhteispeli on toiminut tosi hyvin. WDS:llä on kehittyvä ja laaja osaaminen, jollaista meidän ei olisi mitään järkeä pitää omilla palkkalistoillamme.”

Millaisille yrityksille palvelu soveltuu?

Myyntiorganisaatiot

Kun myyntitiiminne osaa myydä, mutta asiakashankinta perinteisin menetelmin on kallista ja hidasta. Rakennamme myyntitiiminne tueksi digitaalisen asiakashankintakonteiston ja seurantamittariston, joka kattaa kokonaisuuden aina ensikontaktista kauppaan asti. Näin henkilökohtainen myynti voi keskittyä ostavimpiin asiakkaisiin erinomaiseen asiakaskokemukseen. Samalla rakentuu brändinne tunnettuus ja potentiaaliset asiakkaat löytävät luoksenne kuin itsestään.

wds_www_ikonit-11

Kivijalkaliikkeet ja -palvelut

Kun tuotatte asiakkaille palvelua kivijalassa, on toimiva markkinointi kriittistä. Rakennamme markkinointikokonaisuuden joka ohjaa asiakkaita liikkeisiinne ja rakentaa samalla brändin tunnettuutta. Vaikka asiakas palvellaan henkilökohtaisesti, kannattaa verkkosivuillenne rakentaa jo toimintoja, joilla asiakas voi aloittaa ostamisen jo ennalta verkossa.

Verkkokaupat

Jos brändillänne oma verkkokauppa tai olette fokusoituneet kapeaan tuoteryhmään, autamme teitä kasvattamaan verkkomyyntiä kanava ja toimenpide kerrallaan. Pelkän tuotemyynnin lisäksi tarvitaan hyviä brändisisältöjä.

Kuluttajabrändit

Tuleeko suurin osa myynnistänne eri jakelijoidenne kautta? Autamme rakentamaan tunnettuuden kohderyhmissänne, jotta tuotteiden menekki jakelijan kaupasta kiihtyy. Pääkeinona tunnettuuden rakentamisessa tehokas sosiaalisen median hyödyntäminen, brändisisältöjen tuotanto ja tunnettuustavoitteilla rakennettu digimarkkinointi.

Selkeä markkinoinnin raportointi

Yrityksellesi nimetty asiakaspäällikkö johtaa markkinoinnin suunnittelua, toteutusta, raportointia ja optimointia. Yrityksesi markkinoinnin luottohenkilö, johon voit aina tarvittaessa olla yhteydessä. Voit seurata markkinoinnin tuloksia ja raportteja WDS App -sovelluksesta, johon kokoamme yrityksesi markkinoinnin tärkeimmät mittarit ja tulokset. Näet konkreettisesti, miten markkinointi-investointi tuottaa kasvua ja halutessasi voi tarkastella tuloksellisuutta ja tehtyjä toimenpiteitä myös kanavatasolla.

Palvelun osa-alueet

WDS Markkinointitiimi voi kattaa osan tai kaikki seuraavista osa-alueista. Rakennamme bisneksenne tarpeisiin soveltuvan markkinoinnin täsmäpaketin, jonka sisältöä on helppo muuttaa kuukausittain.

Yhteistyön aluksi muodostamme kanssasi markkinointisuunnitelman tavoitteineen ja mittaristoineen,  joka kattaa sekä markkinoinnin että myynnin kokonaisuuden. Tuloksia seurataan markkinoinnin dashboardin kautta.

Mikäli yrityksellänne ei ole omaa markkinointipäällikköä, vastaamme myös markkinoinnin toteutuksen koordinoinnista, suunnitelman päivittämisestä ja tulosten raportoinnista myynti- tai liiketoimintajohdolle.

Markkinointisuunnitelma

Vahvalla brändillä erotut kilpailijoista ja kasvatat kohderyhmiesi ostohalukkuutta. Brändin kehittäminen lähtee aina brändin arvojen, olemassaolon ja tavoitetilan määrittämisestä. Tämän päälle luodaan brändin visuaalinen ilme sekä viestinnän ja mainonnan sävy kaikissa kanavissa.

Yhteistyön aluksi tunnistamme brändin kehitystarpeet – kriittiset kehitysasiat on hyvä tehdä heti ja isommat muutokset, kuten ilmepäivitykset, erillisprojekteina sopivana ajankohtana.

Brändin kehittäminen Brändistrategia Visuaalinen identiteetti

Digitaalinen markkinointi (Google-markkinointi, Some-markkinointi, display-mainonta)  on lähes poikkeuksetta tehokkain ja nopein tapa tuottaa liidejä tai verkkokauppamyyntiä.

Suuntaamme panokset kanaviin, joissa kohderyhmänne viihtyvät ja vastaamme kampanjoiden jatkuvasta optimoinnista. SEO-lähtöisellä sisällöntuotannolla nostamme verkkosivujennne sijoituksia googlen maksuttomissa hakutuloksissa.

Digitaalinen markkinointi

Asiakkaasi ostopolku alkaa monesti suoraan verkosta. On siis kriitistä, että verkkosivujen palvelu- ja tuotekuvaukset vastaavat kohderyhmäsi ongelmiin ja tarpeisiin. Myynnillisesti verkkosivujen tehtävä on maksimoida liidimäärät myynnille tai saada asiakas ostamaan suoraan netistä. Sivuston tulee olla myös ilmeeltään ja käytettävyydeltään johdonmukainen halutun brändimielikuvan kanssa.

Verkkosivujen jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan sivuston konversion kasvaminen ja myynnillisyyden paraneminen. Jatkuvassa palvelussa sivustolle rakennetaan erilaisia laskeutumissivuja, rakennetaan uusia konversiokoukkuja, kuten chatbotteja sekä selkeytetään sivuston käytettävyyttä.

Myyvät verkkosivut

Markkinoinnin automaatio rakennetaan tukemaan koko asiakkaasi ostopolkua. Markkinoinnin automaatiolla lämmitetään vasta ostopolkunsa alkupäässä olevat kohti myynnille lämmintä liidiä ja tehdään lisäkauppaa jo ostaneelle asiakkaalle.

Markkinoinnin automaatiopolkujen jatkuvalla kehittämisellä puristetaan olemassa olevasta kontaktirekisteristä jatkuvasti lisää myyntiliidejä tai verkkokauppamyyntiä.

Markkinoinnin automaatio

Markkinointi tarvitsee sisältöjä asiakkaasi ostopolun eri vaiheisiin. Blogiartikkelit luovat yleistason kiinnostusta ja tunnettuutta yrityksellesi, myyvät palvelusivut generoivat suoria liidejä ja asiakasreferenssit luovat luottamusta yrityksellesi. Lisäksi mainonta eri kanavissa tarvitsee kiinnostavia mainoskuvia, bannereita ja videoita.

Jatkuvassa palvelussa sisällöntuottajamme vastaavat sisältöstrategian mukaisesti eri kanavien sisällöntuotannosta. Kirjoitamme blogeja, haastattelemme asiakkaitanne ja tuotamme referenssejä, valokuvaamme ja tuotamme videoita sekä suunnittelemme mainokset digimarkkinoinnin tarpeisiin.

Instagramia tai Facebookia käyttää viikoittain yli puolet suomalaisista. Ne ovatkin hyviä kanavia rakentaa brändillesi tunnettuutta ja läsnäoloa kohderyhmiäsi puhuttelevien sisältöjen ja vaikuttajamarkkinoinnin keinoin.

Laadimme yrityksellesi some- ja vaikuttajastrategian, tuotamme sen mukaisia kuva- ja videosisältöjä ja huolehdimme niiden julkaisuista omiin kanaviinne. Etsimme brändillenne sopivat vaikuttajat, neuvottelemme yhteistöistä ja vastaamme koordinoinnista. Lisänäkyvyyttä rakennamme maksetun mainonnan keinoin.

Näin yhteistyö käynnistyy

Varaa aika konsultointitapamiselle. Kartoitamme liiketoimintanne tarpeet ja markkinointinne nykytilan.

Tämän pohjalta saatte ehdotukset markkinointinne kehittämisestä ja tarjouksen Markkinointitiimi-palvelusta ja startista.

Varaa aika

Yhteistyö alkaa yhdellä tai useammalla workshopilla, jossa luomme markkinointiinne suunnan, asetamme tavoitteet ja tunnistamme mittariston.

Näiden pohjalta rakennamme riittävän tasoisen suunnitelman markkinoinnin aloitukseen

Lähdemme nopeasti markkinoinnin tekemiseen kiinni, jolloin pääsemme oppimaan nopeasti.

Yhteistyön aloituksessa kestää usein 1 – 3 kk, jotta pääsemme tuloksiin kiinni.

Raportoimme tuloksista viikko- tai kuukausitasolla.

Tulosten myötä kehitämme jatkuvasti tekemistä ja louhimme uusia ja parempia tuloksia.

Hinnoitteluesimerkit - Markkinointitiimi

Tarkennamme hinnoittelua aina ratkaisuehdotuksessamme.

Digi

Maksettujen digikanavien hallinnointi, joka ohjaa potentiaaliset asiakkaat verkkosivuille. Tavoitteena myyntiliidit, verkkokaupan myynti ja/tai kävijät myymälöihin.

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Seuranta ja raportointi
 • Sisällöt ja mainokset digimarkkinointiin
 • 2 digikanavan hallinnointi

 

alk. 2 500 € / kk

Teho

Digimainonnan hallinnointi, myyvän verkkosivuston kehitys sekä teknologian kokonaisuus. Tavoitteena tuottaa mitattavasti laadukkaita myyntiliidejä tai verkkokaupan myyntiä sekä vahvistaa brändiä.

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Seuranta ja raportointi
 • Sisällöt ja mainokset digimarkkinointiin
 • Verkkosivuston jatkuva sisällöntuotanto (SEO) ja kehittäminen
 • Markkinoinnin automaatio + CRM
 • 3 digikanavan hallinnointi

 

alk. 4 950 € / kk

Kasvu

Markkinointia, joka hyödyntää tarpeen mukaan sekä digitaalista että perinteisiä kanavia. Vaikuttaa kaikissa asiakkaan elinkaaren vaiheissa sekä vahvistaa brändiä.

 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Seuranta ja raportointi
 • Sisällöt ja mainokset digimarkkinointiin
 • Verkkosivuston jatkuva sisällöntuotanto (SEO) ja kehittäminen
 • Markkinoinnin automaatio + CRM
 • 4 digikanavan hallinnointi
 • Mainonnan suunnittelu offline-kanaviin (mm. printti, radio, tv)

alk 9 950 € / kk

Toivotko yrityksellesi kasvua? Sovitaan tapaaminen!

Alkukartoituksessa käymme läpi

 • Liiketoimintanne tulevien vuosien tavoitteet
 • Lähtötilanteen kartoitus & markkinoinnin tarpeiden määrittely
 • Tapaamisen jälkeen saat tarkemman tarjouksen ja aikataulun yhteistyömme aloituksesta

Henri Hienonen Sales Director 050 361 7764 henri.hienonen@wds.fi

  Lähettämällä viestin hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn
  tietosuojaselosteemme mukaisesti.

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Tilaa vinkit markkinointiin!

  Tilaa uutiskirjeemme, joka sisältää blogeja markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä WDS:n kuulumisia.

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

   In English Ota yhteyttä