Googlen hakukoneen toimintaperiaatteet vuotivat: Vaikutukset yrityksesi SEO-käytäntöihin ja sisällöntuotantoon

Reading Time: 5 min

Googlen hakukoneen toimintaperiaatteet vuotivat. Lue mitkä ovat vaikutukset yrityksesi SEO-käytäntöihin ja sisällöntuotantoon.

Toukokuussa 2024 uutisoitiin laajasta Googlen tietovuodosta, kun yli 2500 sivua ja 14 000 hakukoneen teknistä ominaisuutta sisältänyt dokumentti vuoti pilvipalvelu Githubin kautta julkisuuteen ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijoiden tarkasteltavaksi.

Google on itse myöntänyt vuodon tietojen olevan aitoja, mutta väittää niitä vanhentuneiksi ja korostaa, ettei vuodosta voi päätellä siinä olevien tietojen käyttötarkoituksia. Tuorein ajankohta johon vuotaneessa dokumentissa viitataan on elokuu 2023 eli todennäköisesti sen tiedot ovat peräisin viime kesältä. Vaikka Google kehittää hakukonettaan ahkerasti, vuodon laajuuden huomioiden on todennäköistä, että merkittävä osa dokumentissa mainituista toiminnoista on yhä aktiivisessa käytössä, olkoonkin, ettei vuodon tiedoista ilmene, mitkä niistä ovat hakukonenäkyvyyden kannalta kaikkein merkityksellisimpiä.

Tämä blogi on yhdistelmä havaintoja, joita hakukoneiden optimoinnin huippuasiantuntijat ovat vuodon sisällöstä tehneet, ja mitkä niistä ovat keskeisimpiä hakukonenäkyvyyden parantamisesta kiinnostuneille yrittäjille ja markkinoijille.

Tärkeimmät vuodosta tehtävät huomiot

1. Chrome-käyttäjien tietoja hyödynnetään sivustojen laadun arvioimiseen

Tietovuodosta ilmeni, että Google hyödyntää Google Chrome -selaimen kirjautuneiden käyttäjien dataa hakukoneensa optimointiin ja verkkosivujen laadun arviointiin. Tätä on epäilty kauan ja Google on aiemmin kiistänyt Chromen tietojen käytön.

Se missä laajuudessa tätä tapahtuu ei ole vuodon perusteella yksiselitteistä, mutta Chromen avulla Google voi seurata tarkemmin käyttäjien klikkidataa, bouncea eli sivun avanneiden kävijöiden välitöntä poistumisprosenttia ja sivujen katselukertoja. Esimerkiksi kaikki verkkosivuston saamat katselukerrat Chromen kautta ovat Googlelle yksi mittari, jolla se arvioida sivuston laatua ja kiinnostavuutta. Oma merkityksensä on myös sivuston käytettävyydellä, jonka yksi osa-alue on se mitä linkkejä sivustolla vieraileva kävijä klikkaa.

Kaiken edellä mainitun datan pohjalta Google pyrkii arvioimaan kuinka hyödyllistä sivustojen sisältö on kävijöille. Mitä suopeammin sivusto tässä arvioinnissa pärjää, sen paremmin sivusto näkyy myös hakutuloksissa.

2. E-A-T:n eli sisällön asiantuntijuuden, auktoriteetin ja luotettavuuden rooli sivustojen pisteytyksessä on epäselvempi kuin Googlen omien puheiden perusteella voisi olettaa

Google pyrkii priorisoimaan hakutuloksissa sisältöjä, joiden se arvioi olevan asiantuntevia ja luotettavia. Tällä periaatteella Google on vuosien ajan pyrkinyt rajoittamaan sellaisten sisältöjen näkyvyyttä, jotka on laadittu lähinnä hakukonetta varten ja joille sisällön hyödyllisyys on toissijaista.

Dokumentin sisältävien teknisten ominaisuuksien perusteella on kuitenkin epäselvää, millä tavoin tätä kokonaisuudessaan mitataan, sillä tarkasti tähän osa-alueeseen liittyviä ominaisuuksia oli vuotaneessa dokumentissa erittäin vähän.

Luotettavuutta parantaa, jos sivu sisältää linkkejä muille Googlen luotettaviksi katsomille sivuille. Erityisen arvokasta on, jos sivulle johtaa ulkoisia linkkejä muilta luotettavilta sivuilta. Siksi moni sivusto pitää merkittävänä esimerkiksi näkyvyyttä uutisissa, toimialansa huippujulkaisuissa tai jos Googlen luotettavana pitävä kirjoittaja tai sisällöntuottaja linkkaa sivulle.

3. Googlen työntekijät tekevät listauksia luotettavista sivuista

Vuodon mukaan Googlen työntekijät tekevät listoja luotettavista sivuista, jotka saavat täten lisänäkyvyyttä niitä koskevissa aihealueissa. Algoritmi tarvitsee siis rinnalleen ihmisen arvioimaan mikä on luotettavaa sisältöä. Näiden listauksien arvioidaan koskeneen esimerkiksi vaaleja koskevia sivustoja ja tietoa koronapandemiasta.

4. Pienet sivustot pärjäävät hakutuloksissa huonommin kuin suuret

Vuotaneet hakukoneen ominaisuudet vahvistavat käsitystä, että hakukonetuloksissa korostuvat sellaisten tahojen sisällöt, jotka ovat jo ennestään tunnettuja ja suosittuja. Yritysmaailman kannalta voidaan siis todeta, että hakukoneoptimointi on suurten brändien pelikenttä.

Ilmiö ei kuitenkaan ole Suomessa edennyt yhtä pitkälle kuin englanninkielisissä maissa, kuten Yhdysvallat. Etuna tässä on maamme pienempi koko, suppeampi yrityskenttä ja uniikki kieli.

Yksittäisiä nostoja vuodon sisältäneistä hakukoneen toiminnoista

Vuodon sisältöä arvioineet hakukoneiden asiantuntijat ovat tarkastelleet erityisesti sitä, miten nyt ilmenneet tiedot peilautuvat siihen, mitä Googlen hakukoneesta tiedetään ennestään ja Googlen itse esittämiin väitteisiin hakukoneensa toimivuudesta. Vuoto on osaltaan auttanut tukemaan aiempia käsityksiä hakukoneen toimintaperiaatteista.

Yksinkertaistaen, Google arvioi sivujen laatua ja osuvuutta monesta eri näkökulmasta tarkastellen ja lukuisia eri pisteytysmenetelmiä hyödyntäen. Tämä määrittää, miten sivusto näkyy milläkin hakutermillä Googlen hakukoneen tarjoamissa tuloksissa. Pisteytykset voivat koskea sekä yksittäisiä sivuja että koko sivustoa. Siksi erinomaisetkaan sisällöt eivät välttämättä kipua korkealle hakutuloksissa, jos Google pitää muuta sivustoa laaduttomana.

Vuodossa selvinneet tiedot eivät edelleenkään paljasta, mitkä yksittäiset tekijät painavat sivuston pisteytyksessä hakukoneiden kannalta eniten, mutta vuoto antaa kyllä viittauksia siihen mistä tekijöistä on hyötyä ja mistä mahdollisesti haittaa.

Seuraavat toteamukset, joita vuodon pohjalta voi tehdä eivät mene lainkaan teknisiin yksityiskohtiin, joiden perusteella nämä johtopäätökset on tehty. Alkuperäiset artikkelit, joista nämä nostot on poimittu, avaavat selkeämmin myös vuotaneen dokumentin kuvauksia hakukoneen tekniikasta.

1. Sisällön kirjoittaja vaikuttaa sisällön pisteytykseen (ja pisteytetään).

Google pyrkii tutkimaan sisällöstä, kuka sen on kirjoittanut. Tämä tieto lienee merkittävintä toimittajille, tieteellisiä julkaisuja tekeville henkilöille, mutta jossain määrin myös sometileille. Mikäli henkilöt tai tilit julkaisevat kiinnostavaa ja vaikuttavaa sisältöä, hakukone pyrkii palkitsemaan niistä vastaisuudessakin.

2. Avainsanojen ahtamista sisällön joukkoon kannattaa välttää.

Jos samaa termiä käytetään tekstissä lukijan kannalta ärsyttävän paljon, Google arvioi sen todennäköisesti olevan hakukoneoptimointia varten käytetty kikka ja rankaisee siitä. Tärkeintä on, että kriittiset avainsanat ovat otsikossa ja aloituskappaleen alussa, sillä niiden rooli on yhä merkittävä. Tekstin on ensisijaisesti palveltava lukijaa, ei hakukonetta.

3. Etusivun merkitys koko sivuston pisteytykselle hakukonetuloksissa on erittäin keskeinen.

Vuodon perusteella uudet sivustolle lisättävät sivut saavat aluksi pisteensä etusivun perusteella ennen kuin sivuille muodostuu omat pisteensä.

4. Arvostelut ja arviot vaikuttavat hakutuloksiin.

Google etsii internetistä arvosteluita tuotteista, palveluista, yrityksistä ja ottaa huomioon kyseisten arvostelujen luotettavuuden. Jos Helsingin Sanomat kehuu testaamaansa ravintolaa, alkaa kyseinen ravintola todennäköisesti nousemaan hakutuloksissa hakutermillä “ravintolat helsinki”. Google-arvioille voi olla samantyyppistä vaikutusta.

5. Google arvioi sivun sisältämän tekstin fonttia (lihavoinnit, alleviivaukset, kursiivi).

Lukijan kannalta tärkeitä kohtia tekstissä kannattaa korostaa. Tekniikkaa jo hyödyntävien ei kannata lisätä sen käyttöä, sillä tässä on tärkeää olla kohtuullinen, mutta he ketkä eivät käytä sitä lainkaan voivat hyötyä sen kokeilemisesta, sillä Google huomioi sisältöä arvioidessaan myös tämän.

6. Globaalit sivustot pärjäävät hakutuloksissa huonommin kuin paikalliset, jos hakukoneen käyttäjän sijainti voidaan tunnistaa.

Tämä on hyvin johdonmukainen ominaisuus ja pääteltävissä ilman vuotoakin jo pelkästään Google Maps yhteyden vuoksi. Kirjastoa etsiville käyttäjille tarjotaan ensisijaisesti lähimmät kirjastot, ei hakukoneen kannalta parhaiten avainsanaa “kirjasto” vastaavia sivustoja.

7. Sivuston domainin tarkka vastaavuus hakutermin kanssa on sivustolle haittatekijä hakukoneen näkyvyyden kannalta.

Sivusto jonka nimi on “luksuskengat.fi”, ei enää nykypäivänä saa parempaa näkyvyyttä hakutermillä “luksus kengat” kuin aiemmin. Sivuston pitää olla muilta ominaisuuksiltaan hyvin optimoitu ja hakua vastaava sivu. Google on kertonut tästä jo yli 10 vuotta sitten, vuoto vain tukee ilmoitusta.

8. Sivun ja sisällön päivämäärät ovat tärkeitä.

Google pyrkii hakutulosten arvioinnissa sisältöjen ajankohtaisuuteen. Tuoreet sisällöt saavat hakukoneessa boostia, ikivihreät hyvin performoivat sisällöt pärjäävät muilla tekijöillä.

9. Google ei mittaa otsikkojen tai sivun meta-tekstien merkkien määrää mitenkään.

Yleisimmissä verkkosivujen SEO-työkaluissa on ohjeistukset sille, mikä on sopiva sivun otsikon ja hakutuloksissa näkyvän esittelytekstin pituus. Nämä ohjeet perustuvat sille, mitä hakukonetta käyttävä henkilö näkee hakutuloksissa, mutta vuodon perusteella Google ei mittaa näiden pituuksia ja täten niillä ei ole vaikutusta. Voi siis olla perusteltua käyttää suosituksia pidempiä otsikoita tai meta-tekstejä sivun sisällöistä, mikäli nämä vastaavat paremmin niitä hakutermejä, joilla sivulle halutaan näkyvyyttä.

10. YMYL-sivustot (your money your life) arvioidaan tiukemmin kriteerein kuin niihin kuulumattomat sivustot

…mutta vastaavasti hyvin pärjätessään ne saavat parempaa näkyvyyttä. Näihin sivustoihin kuuluu laaja kirjo ihmisen toimeentuloa, terveyttä ja elämänlaatua koskevia sivustoja.

11. Vanhat sivustot pärjäävät paremmin kuin uudet sivustot (sandbox-teoria).

Google arvioi pisteytyksessään sivuston ikää. Kärjistetysti yritys, joka ottaa käyttöön uuden domainin ja tekee kaiken oikein SEO-optimoinnissa, pärjää luontaisesti hakutuloksissa vanhempaa domainia huonommin. Uudelle yritykselle voi olla fiksua ostaa vanha domain tai perustaa “coming soon”-sivut itselleen odottamaan, että varsinaiset verkkosivut ovat joskus valmiit.

12. Sivun pärjääminen hakutuloksissa eli sen saamien klikkien määrä ja laatu painavat siinä pysyykö korkealle sijoittuva sivu vastaisuudessakin sijallaan hakutuloksissa.

Tapa, jolla Google mittaa laatua määräytyy osittain klikkien väliin jäävällä ajalla, jonka Google tulkitsee olevan aikaa jona kävijä lukee sivua.

Toimenpide-ehdotukset jatkoon:

Luo loistavaa sisältöä ja promoa sitä hyvin – Vuodon tietojen pohjalta voidaan todeta, että paremman sisällön luominen ja sen promoaminen yleisölle, johon se resonoi, tuottaa parhaat tulokset, vaikka Google ei saakaan keräämänsä datan perusteella tarkasti selville mitkä yksittäiset asiat tekevät sivusta resonoivan. Laita SEO-sisällöt siis kiertoon muutenkin kuin vain odottamaan verkkosivuille liikennettä, joka joskus tulee hakukoneesta (jos tulee).

Sivuston koko hakukonepisteytys perustuu pitkän aikavälin performoinnille. – Ajankohtaiset aiheet voivat lähteä lyhyellä aikavälillä lentoon, mutta niitä pitää pystyä luomaan jatkuvasti, jos se on keskeinen osa SEO-strategiaa. Hajauta tekemistä siihen, millä sisällöillä tavoitellaan pitkän aikavälin näkyvyyttä ja millä lyhyen.

Testaa itse ja opi. – Kaikki mitä luet hakukoneoptimoinnista ei välttämättä toimi parhaiten juuri omalle sivustollesi, sillä aiheiden, toimialojen ja näistä kiinnostuneiden sivukävijöiden välillä on eroja. On myös hyvä todeta tähän kohtaan, mitä olisi voinut toistaa useasti aiemminkin. Emme edelleenkään tiedä Googlen hakukoneesta kaikkea, mitä meidän ehkä kannattaisi tietää ja mitä luulemme tietävämme.

Alkuperäiset artikkelit

Secrets from the Algorithm: Google Search’s Internal Engineering Documentation Has Leaked – Mike King, 27.5.2024 [https://ipullrank.com/google-algo-leak]

An Anonymous Source Shared Thousands of Leaked Google Search API Documents with Me; Everyone in SEO Should See Them – Rand Fishkin, 27.5.2024
[https://sparktoro.com/blog/an-anonymous-source-shared-thousands-of-leaked-google-search-api-documents-with-me-everyone-in-seo-should-see-them/]

Google responds to leak: Documentation lacks context – Barry Schwartz, 29.5.2024, Search Engine Land
[https://searchengineland.com/google-responds-to-leak-documentation-lacks-context-442705]

Tarvitsetko apua?

Jos yrityksesi näkyvyys hakukoneissa kiinnostaa, mutta oma aika ei riitä perehtymiseen ja toteuttamiseen, ota meihin yhteyttä.

Tilaa vinkit markkinointiin!

Tilaa uutiskirjeemme, joka sisältää blogeja markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä WDS:n kuulumisia.

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Ota meihin yhteyttä

  Lähetä viesti, olemme yhteydessä tuota pikaa!

   Lähettämällä viestin hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn
   tietosuojaselosteemme mukaisesti.

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

   In English Ota yhteyttä