Paretecin kokonaisvaltainen brändi-identiteetti, verkkosivut ja jatkuva digimarkkinointi

Lähtötilanne

Kaksi kokenutta toimijaa yhdisti voimansa

Pitkän linjan toimijat, sähkö- ja automaatiourakoitsija Sähköpare Oy sekä kiinteistöjen turvallisuustekniikan asiantuntijayritys Paratec Oy yhdistivät liiketoimintansa uuden Paretec-nimen alle vaiheittain vuosina 2020-2021. Fuusioituneen yhtiön liikevaihto on yli 20 milj. €, ja se työllistää yli 150 ammattilaista.

Uudelle yhtiölle tarvittiin kahden yhtiön toiminnan yhdistävä brändistrategia sekä visuaalinen ilme. WDS valikoitui kumppaniksi projektille Paratec Oy:n kanssa jatkuneen pidempiaikaisen yhteistyön ansiosta.

Tavoitteena kummankin yhtiön vahvuuksista viestivä brändi

Projektin tavoitteena oli luoda molempien yhtiöiden laajan osaamisen, vahvuudet sekä pitkän kokemuksen yhteen kietova brändi ja viedä se käytäntöön mm. myyntimateriaaleihin, verkkosivuille sekä henkilöstön vaatetuksiin ja työautoihin.

Haasteeksi nousi kohderyhmien ja palvelutarjonnan laajuus ja niiden viestintä selkeästi mm. verkkosivuilla.

Ratkaisu

Brändistrategian kiteytys loi onnistumisen edellytykset

Projekti aloitettiin brändistrategiatyöpajalla uuden yhtiön johtoryhmälle. Työpajassa kiteytettiin uuden yhtiön visio, missio sekä arvot, joiden pohjalle yhtiö rakentaa toimintaansa ja brändiään.

Strategiatyön pohjalta:

  • Suunnittelimme visuaalisen ilmeen, joka yhdessä brändistrategian kanssa niputettiin brändikirjaksi
  • Tuotimme valokuva- ja videopankin viestintä- ja myyntimateriaaleissa hyödynnettäväksi
  • Muotoilimme yhtiön ydinviestin sloganiksi muotoon ”Parempien kiinteistöolosuhteiden tekijä”
  • Toteutimme myyntimateriaalit olosuhdepalveluiden myynnin tueksi
  • Rakensimme verkkosivut, jotka palvelevat yhtiön tunnistettuja kohderyhmiä ja tuovat esiin kattavan palveluvalikoiman
Lopputulos

Verkkosivuprojektin aluksi tarkensimme fasilitoidun työpajatyöskentelyn avulla Paretecin kohderyhmät, heidän haasteensa sekä näihin tarpeisiin vastaavan palveluvalikoiman. Lopputuloksena rakensimme WordPress-pohjaisen Paretec.fi-verkkosivuston, joka

  • tukee myynnillisesti yhtiön eri kohderyhmiä
  • esittelee tarkasti yhtiön eri palvelut sekä palvelumallit

Sivuston sisällöntuotannon tueksi teimme laajan hakusanatutkimuksen, jota hyödynsimme sisältötekstien tuottamisessa. Lisäksi asiantuntijuutta korostetaan referenssiartikkelien kautta.

Vieraile sivustolla: paretec.fi

Lisätietoja

Siiri Akrenius
Project & Account Manager
040 526 4056
siiri.akrenius@wds.fi

Perttu Paukkeri
New Business, CEO
010 2319 580
perttu.paukkeri@wds.fi

In English Ota yhteyttä