fbpx

Brändin ja verkkosivujen rakentaminen fuusioyhtiölle

Kaksi kokenutta toimijaa yhdisti voimansa

Pitkän linjan toimijat, sähkö- ja automaatiourakoitsija Sähköpare Oy sekä kiinteistöjen turvallisuustekniikan asiantuntijayritys Paratec Oy yhdistivät liiketoimintansa uuden Paretec-nimen alle vaiheittain vuosina 2020 – 2021. Fuusioituneen yhtiön liikevaihto on yli 20 milj. €, ja se työllistää yli 150 ammattilaista.

Uudelle yhtiölle tarvittiin kaivattiin uuden yhtiön toiminnan yhdistävä brändistrategia sekä visuaalinen ilme, joita sovellettiin myyntimateriaaleissa ja uudessa verkkopalvelussa. WDS valikoitu kumppaniksi projektille Paratec Oy:n kanssa jatkuneen pidempiaikaisen yhteistyön ansiosta.

Tavoitteena kummankin yhtiön vahvuuksista viestivä brändi

Kahden yhtiön liiketoiminnot yhdistettiin saman ja yhtiön alle vuoden siirtymäajalla. Projektin tavoitteena oli luoda molempien yhtiöiden laajan osaamisen, vahvuudet sekä pitkän kokemuksen yhteen kietova brändi ja viedä se käytäntöön mm. myyntimateriaaleihin, verkkosivuille sekä henkilöstön vaatetuksiin ja työautohin.

Haasteeksi nousi kohderyhmien ja palvelutarjonnan laajuus ja niiden viestintä selkestä mm. verkkosivuilla.

Brändistrategian kiteytys pohjalle loi onnistumisen edellytykset

Projekti aloitettiin brändistrategiatyöpajalla uuden yhtiön johtoryhmälle. Työpajassa kiteytettiin uuden yhtiön tahtotila eli visio, liiketoiminnan ydin eli missio sekä kiteytettiin arvot, joiden pohjalle yhtiö rakentaa toimintansa.

Strategiatyön pohjalta:

  • Suunnittelimme visuaalisen ilmeen, joka yhdessä brändistrategian kanssa niputettiin brändikirjaksi
  • Tuotimme valokuva- ja videopankin viestintä- ja myyntimateriaaleissa hyödynnettäväksi
  • Muotoilimme sloganiksi ”Parempien kiinteistöolosuhteiden tekijä” kiteyttämään yhtiön toimintaa
  • Toteutimme myyntimateriaalit olosuhdepalveluiden myynnin tueksi
  • Rakensimme verkkosivut, jotka palvelevat yhtiön tunnistettuja kohderyhmiä ja tuovat esiin kattavan palveluvalikoiman

Verkkosivuprojektin aluksi tarkensimme fasilitoidun työpajatyöskentelyn avulla Paretecin kohderyhmät, heidän haasteensa sekä näihin tarpeisiin vastaavaan palveluvalikoimaan. Lopputuloksena rakensimme wordpress-pohjaisen Paretec.fi-verkkosivuston, joka

  • tukee myynnillisesti yhtiön eri kohderyhmiä
  • esittelee tarkasti yhtiön eri palvelut sekä palvelumallit

Sivuston sisällöntuotannon tueksi teimme laajan hakusanatutkimuksen, jota hyödynsimme sisältötekstien tuottamisessa. Lisäksi asiantuntijuutta korostetaan referenssi-artikkelien kautta. Verkkosivutoteutuksen suunnittelussa suunnitelmissa on ollut mukana myös sivustojen jatkokehitys sekä erilaisten integraatioiden, kuten varauskalenterien ja chatbottien lisääminen sivustolle.

Paretec.fi-verkkosivut kokoaa jäsennellysti yhtiön ratkaisut ja palvelumallit kohderyhmittäin

Brändin jalkautus: pakettiautot

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua yrityksenne markkinoinnin tehostamiseen? Etsitkö uutta toimistokumppania, jonka kanssa haetaan parempia tuloksia? Ota yhteyttä, vastaamme tuota pikaa.