Näin yrityksen WordPress kotisivut toteutetaan! Lue 10 vaihetta

Reading Time: 3 min

WordPress on yksi markkinoiden monipuolisimmista verkkosivualustoista. Suosimme WDS:llä erityisesti WordPress-pohjaisia verkkosivuja muun muassa koska

 • WordPress on helppo hallita ja ylläpitää, myös itsenäisesti
 • WordPressiä on varsin suoraviivaista kehittää ja laajentaa
 • WordPressissä löytyy verkkosivuille paljon erilaisia valmiita plugareita, jotka ovat usein myös kustannustehokkaita

Tässä blogissa listaamme yleisimmät nettisivujen suunnitteluvaiheet. Huomioithan, että jokainen verkkosivuprojekti on aina omanlaisensa ja aikatauluja sekä prosesseja muokkamme aina asiakaskohtaisesti. Kysy siis rohkeasti lisää!

Esimerkki yrityksen verkkosivujen suunnittelu-ja tuotantoprosessista

1. Taustatyö ja käyttökokemuksen suunnittelu

Jokaisen nettisivujen suunnittelu alkaa aina yhteisellä starttipalaverilla. Starttipalaverissa tapaat koko WDS:n tiimin. Palaverissa käymme läpi muun muassa projektin vastuualueet, yleisen aikataulun ja vastuunjako (yhteyshenkilöt).

Kysymme yhteisessä nettisivujen suunnittelun starttipalaverissa muun muassa seuraavia asioita

 • Mitkä ovat yrityksen kotisivujen tavoitteet?
 • Kuka on yrityksesi kohdeyleisö?
 • Onko yrityksen ydinviestit ja palvelut selkeitä?
 • Onko yrityksen visuaalista ilmettä tarvetta päivittää?
 • Minkälaisia kuvia ja videoita yritykseltänne löytyy? Onko tarvetta tuottaa kuvia tai videoita?
 • Mitä taustajärjestelmiä yrityksellä on, kuten CRM- tai ERP?
 • Onko yritykselläsi käytössä markkinoinnin automaatiota?
 • Mitkä ovat yhteiset kommunikaatiokanavat?
 • Kuka toimii yrityksessäsi päätöksentekijänä/yhteyshenkilönä?
 • Onko yritykselläsi domain olemassa?
 • Onko WordPress verkkosivut yrityksellenne entuudestaan tuttu?

Palaverin päätteeksi sovitaan aina seuraavan palaverin ajankohta. Projektista riippuen seuraavat palaverit voivat pitää sisällään asiakaspolkuworkshopin, brändistrategian, markkinointistrategian tai keskustelua palvelukategorioistanne. Starttipalaverin jälkeen pyydämme tarvittavat tunnukset ja yhteyshenkilöt myös nykyiselle hosting-palvelullenne, mahdollisille nykyisille verkkosivuillenne sekä

2. Visuaalisen ilmeen määrittely

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksenne kotisivuja. Tarkastelemme yrityksenne visuaalista ilmettä sekä benchmarkkaamme kilpailevia verkkosivuja. Tarvittaessa visuaalista ilmettä voidaan kirkastaa tai uudelleenmääritellä.

3. Sivukartat ja käyttäjäkokemuskaavio

Luomme verkkosivujen sivukartat havainnollistamaan tulevan verkkosivun rakennetta. Tarvittaessa, varsinkin laajoilla yrityksen verkkosivuilla toteutetaan myös käyttäjäkokemuskaavio osoittamaan kävijän polkua yrityksen kotisivuillanne.

4. Kuva-ja videomäärittelyt

Tarkastelemme yrityksenne kuva- ja videomateriaaleja. Tarvittaessa tuotamme lisää kuvia, jotta verkkosivujen sisältö sopii juuri yrityksenne brändiin.

5. SEO-avainsanatutkimus

Tuotamme avainsanatutkimuksen, jolla tarkastelemme millä avainsanoilla potentiaaliset asiakkaasi etsivät palveluitasi. Avainsanatutkimus toimii pohjana yrityksesi kotisivujen sisällöntuotannolle. Rakennamme tarvittaessa sivukohtaisen SEO-suunnitelman sekä ehdotamme sivuillenne sopivia artikkelisisältöjä.

6. Sisällöntuotanto ja datakenttien määrittely

Sisällöntuotanto aloitetaan useimmiten jo ennen nettisivujen varsinaista visuaalista suunnittelua. Tämä siksi, että pystymme suoraan asettamaan suunnitteluvaiheessa oikeat sisällöt oikeisiin kohtiin. Näin tehostamme projektin kulkua. Sisällöntuotantoa varten hyödynnämme avainsanatutkimusta ja tarvittaessa haastattelemme yrityksesi avainhenkilöitä.

Verkkosivun lomakkeisiin määritellään ennakkoon datakentät eli tiedot, jotka myyjänne yhteydenotoissa tarvitsevat. Tarvittaessa datakenttien määrittelyssä hyödynnämme ulkoisia palveluitanne, jotka myöhemmin integroidaan koodausvaiheessa WordPress verkkosivuihinne. WordPress pohjaiset verkkosivut mahdollistavatkin hyvin usean järjestelmän integraatiot, jotka tehostavat yrityksesi sisäisiä toimintamalleja.

Näitä palveluita voi olla muun muassa:

7. Käyttöliittymän suunnittelu

Käyttöliittymän (eli verkkosivujen visuaalisen ilmeen) suunnittelu on keskeinen osa onnistuneessa nettisivujen suunnittelussa. Esittelemme yrityksesi verkkosivuista käyttöliittymän ilmeet aina vaiheittain. Jokaisen vaiheen jälkeen yrityksesi toimittaa kootusti muutostoiveet ja kommentit. Nettisivuille suunnitellaan visuaalisesti aina tarvittavat lomakkeet, Chatbot-toiminnallisuudet yms. liidienhankinnan tehostamiseen.

Käyttöliittymän suunnittelun ollessa valmis verkkosivujen layout lähetetään toimestamme koodaajalle. Visuaalisen ilmeen muutostöistä laskutetaan aina tämän jälkeen aina erikseen.

Yrityksesi kotisivujen käyttöliittymän suunnittelussa hyödynnämme graafista ohjeistustanne tai vaihtoehtoisesti tarjoamme nettisivujen suunnittelun yhteydessä visuaalisen ilmeen suunnittelutyötä.

Case: Jetta-Talo. Lue, miten verkkosivujen uudistaminen oli lähtölaukaus menestyksekkääseen digimarkkinointiyhteistyöhön.

8. Koodaustyö, integraatioiden ja automaatioiden asennus

Verkkosivujen koodaustyön aikana projektinjohtaja kertoo säännöllisin väliajoin projektin etenemisestä. Syötämme sovitut sisällöt, asetamme koodaajan kanssa projektin alussa sovitut integraatiot, rajapinnat, chatbotit ja muut myyntiä tukevat työkalut.

9. Testaus, sisällönsyöttö ja seurantojen asennus

Verkkosivujen testaus toteutetaan aina yhdessä yrityksenne kanssa. Näin pidämme huolen, että verkkosivut palvelevat yritystäsi sovitulla tavalla.

Syötämme loput sisällöt ja asetamme sovitut analytiikka-seurannat, kuten Google Analyticsin, metapikselin ja asetamme GDPR:n mukaiset evästebannerit. Google Analytics-asennuksilla voit seurata helposti muun muassa verkkosivujesi sivukävijämäärien kehittymistä.

10. Julkaisu ja jatkokehitys

Luovutuspalaveri ja opastus

Projektin luovutuspalaverissa verkkosivun WordPress hallinta käydään läpi kanssanne. Luovutuspalaverin jälkeen sovitaan julkaisupäivämäärä. Autamme verkkosivujen julkaisussa ja uudelleenohjauksesta.

Tutustu myös markkinointitiimiin, jonka kautta ylläpidämme, syötämme ja päivitämme verkkosivujasi puolestasi. Teknisestä ylläpidosta (kuten plugareiden päivityksestä) vastaa julkaisun jälkeen tekninen hosting-palvelu kuten Seravo Oy

Julkaisu

Julkaisun jälkeen viimeistelemme evästebannerit sekä varmistamme lomakkeiden ja seurantojen toimivuuden.

Jatkokehitys

Yrityksen kotisivut eivät koskaan ole valmiit, vaan niitä tulee aina jatkuvasti seurata sekä kehittää. Näin varmistetaan yrityksesi kotisivujen toimivuus liidituotannon työkaluna. Tutustu  markkinointitiimiin, jonka kautta ylläpidämme, syötämme ja päivitämme verkkosivujasi puolestasi. Digitaalisen markkinoinnin avulla seuraamme yrityksesi kotisivujen liidituotantoa ja sivukävijämäärien konvertoitumista.

Tilaa vinkit markkinointiin!

Tilaa uutiskirjeemme, joka sisältää blogeja markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä WDS:n kuulumisia.

  Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

  Ota meihin yhteyttä

  Lähetä viesti, olemme yhteydessä tuota pikaa!

   Lähettämällä viestin hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn
   tietosuojaselosteemme mukaisesti.

   Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

   In English Ota yhteyttä