fbpx

Markkinoinnin mittaaminen / Dashboard

Mittaaminen toimii markkinoinnin johtamisen voimavarana. Markkinoinnin Dashboard tuo yrityksen avainluvut helposti ymmärrettävään muotoon.

Markkinoinnin mittaaminen on yrityksen kehittymisen ja kasvun edellytys

Miten tekemämme markkinoinnin toimenpiteet edistävät yrityksemme liidinkeruuta, brändiviestintää tai myyntiä? Vastaus kysymykseen löytyy datan takaa. Markkinoinnin mittaaminen on välttämätöntä, jotta voidaan tunnistaa strategisesti tärkeitä kohtia, joiden avulla yrityksesi kasvu nostetaan uusille urille.

Markkinoinnin mittaamisen avulla voidaan selvittää, toimivatko tehdyt toimenpiteet käytännössä. Testaamalla ja seuraamalla analytiikkaan määriteltyjä toimenpiteitä voidaan esimerkiksi selvittää tarkasti, mitä polkua pitkin sivustokävijä on päätynyt konversioon.

“Meillä pyyhkii ihan hyvin!”
Hyvässäkin tilanteessa piilee aina mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen. Tässä vaiheessa on erinomainen hetki lähteä selvittää syitä siihen, miksi yrityksellä menee niin hyvin!

Digimarkkinointi on tehotonta ilman jatkuvaa mittaamista

Digimarkkinointiin kuuluu olennaisesti mittaaminen, jatkuva testaus ja kehitys tuloksien pohjalta. Ilman mittaamista heitämme todennäköisesti osan käytössä olevista resursseista hukkaan tehottomiin markkinointitoimenpiteisiin. Mittaamisella saadun tiedon perusteella voidaan peli viheltää poikki varhaisessa vaiheessa ja siirtää varoja tuottavampiin toimenpiteisiin.

Mittaamisella voidaan vastata muun muassa seuraaviin olennaisiin kysymyksiin

 • Puuttuuko jotakin olennaista tietoa tai sisältöä yrityksen verkkosivuilta?
 • Tavoitetaanko markkinoinnilla oikeaa yleisöä?
 • Missä vaiheessa ostopolkua sivustokävijät ovat, kun saapuvat sivustolle?

 

WDS Dashboard

Markkinoinnin Dashboard tuo yrityksen avainluvut helposti ymmärrettävään muotoon

Kun yrityksen myyntiä toteutetaan useassa eri digikanavassa (kuten Google Ads, Display-mainonta, sosiaalinen media, natiivimainonta ym.), kampanjoiden tarkemmat tiedot ja tulokset ovat hajaantuneet useammalle eri alustalle. Pahimmassa tapauksessa käytät useita tunteja täyttäessäsi exceleitä ja luodessa kaaviota – presentaatioista puhumattakaan.

Markkinoinnin Dashboard tuo ratkaisun kyseisiin ongelmiin. Dashboardin avulla kootaan kaikki tarpeellinen tieto yhteen paikkaan sekä helposti silmäiltävään ja esitettävään muotoon. Yrityksen avainluvut on helppo esittää esimerkiksi yrityksen hallitukselle.

Dashboardilta voidaan mm. nähdä yhdellä silmäyksellä paljonko digimarkkinoinnin kustannukset ovat olleet halutulla aikavälillä sekä kanavakohtaisesti että kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan seurata esimerkiksi sitä, missä suhteessa tulokset ovat kyseisellä hetkellä määriteltyihin tavoitteisiin nähden.

Lue lisää blogistamme markkinoinnin Dashboardin rakentamisesta Google Datastudiolla.

Google Data Studio dashboard sivu
Case Väriset

Värisetin orgaaninen liikenne kasvoi 3 kuukaudessa 25 %

Vuoden 2018 loppupuolella tunnistimme mittaamisen avulla, että Väriset Oy:n orgaaniseen liikenteeseen panostamalla voitaisiin saada enemmän liikennettä sivustolle.

Teimme Värisetille sisältösuunnitelman sekä tuotimme hakukoneoptimoitua (SEO) sisältöä. Kolmessa kuukaudessa orgaanisen liikenteen määrä kasvoi 25,85 %.

Pyydä tarjous markkinoinnin mittaamisesta

Ota suoraan yhteyttä tai jätä viesti.

Henri Kemppi
Head of Digital
040 545 1029
etunimi.sukunimi@wds.fi

  Markkinoinnin mittaamisen aloitus & Dashboardin rakentaminen

  1. Nykytilan kartoitus

   Kartoitamme aluksi, miten sivuston nykyinen seuranta on asennettu. Lisäksi käymme läpi, miten myyntiä on aikaisemmin seurattu.

  2. Tavoitteiden ja mittarien määrittely

   Määrittelemme yhdessä tavoitteet ja mittarit, joiden perusteella seuraamme markkinoinnin toimenpiteiden toimivuutta. Mikäli sivustolla todetaan puutteita, voimme myös määritellä sivustolle uusia konversiopisteitä, joilla kerätään liidejä uusasiakashankintaa ja uudelleenmarkkinointia varten. Konversiopisteinä voi toimia esimerkiksi yhteystietojen jättäminen oppaan latauksen, postituslistalle liittymisen tai vaikka testin tekemisen yhteydessä.

  3. Analytiikan rakennus

   Perustamme yritykselle tilin tai rakennamme Google Analyticsiin tarvittavat komponentit, joiden avulla sivustokävijöiden sekä konversioiden dataa voidaan seurata. Google Tag Mangerin avulla luodaan sivuston koodiin ”tageja” ja ”triggereitä”, jotka lähettävät tapahtuman toteutuessa (vaikka puhelinnumeroa klikatessa) toiminnosta tiedon Analyticsiin.

  4. Konversiopisteiden seurannan asennus

   Jokaiselle konversiopisteelle asennetaan oma seuranta. Esimerkiksi jokaisesta oppaan latauksesta tai postituslistalle liittymisestä tulee yksi konversio analytiikkaan näkyville.

  5. Mainosalustojen pikselit ja konversioseurannat

   Mainosalustojen tunnisteet, kuten Facebook pikseli, liitetään sivuston koodiin Google Tag Managerin avulla. Pikseli yhdistää verkkosivukävijät ja sosiaalisen median kanavat, jolloin verkkosivukävijöille voidaan esimerkiksi kohdistaa uudelleenmarkkinointia somessa. Pikselin asennuksen jälkeen asennetaan myös mainosalustojen konversioseurannat erikseen, jolloin voidaan tarkastella kuinka paljon konversioita tai jopa myyntiä saadaan aikaan pelkästään sosiaalisen median kanavien kautta.

  6. Testaus

   Kun taustatyö on tehty valmiiksi, on aika aloittaa testaus.

  7. Dashboardin rakennus

   Rakennamme Google Datastudiolla markkinoinnin mittareista dashboardin. Dashboardiin yhdistetään taustataulukoiden lisäksi tarpeen mukaan yrityksen myynnin seuranta, kuten CRM- ja ERP-integraatiot.

   Rakennusvaiheessa on tärkeää määritellä, mitä tietoa halutaan dashboardille tuoda. Jos näkymän tarkoitus on arvioida myyntifunnelin toimintaa kokonaisuudessaan, ei välttämättä tarvita mukaan kampanjakohtaisia klikkihintoja.

  8. Datan visualisointi Dashboardille

   Dashboardin tehtävänä on yhdistää tärkeät mittarit yhteen paikkaan päätöksentekoa helpottamaan. Google Data Studiolla on riittävä määrä erilaisia graafeja ja suodattimia sekä jonkin verran mahdollisuuksia muokata näkymää brändin mukaiseksi.

  9. Dashboardin aktiivinen käyttö

   Markkinoinnin dashboard toimii yrityksen avainasemassa olevien henkilöiden työkaluna muussakin kuin raportoinnissa.

  Mittaamisen palvelu pitää sisällään

  • Mittareiden määrittely

  • Analytiikan asennus (Google Tag Manager, Google Analytics, Mainosalustojen pikselit)

  • Dashboardin määrittely ja luominen (Google Data Studio)

  • Verkon ulkopuolisen tiedon tuominen eri tietolähteistä (kuten myynnin raportit)

  • Raportointi

  • Kehitys